Circular FGA Nº: 76/2018 .- Solicitude de prazas para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Curso 2018/19